Privatlivspolitik


1. Introduktion

Hos Hatstore Scandinavia AB værner vi om dit privatliv og indsamler derfor ikke flere persondata, end hvad der er højst nødvendigt. Vi bestræber os på at håndtere dine data på den bedste mulige måde og følger databeskyttelsesforordningen GDPR, der regulerer reglerne for håndtering af persondata.

Vi ønsker at give dig en tryg oplevelse, hvorfor vi i denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Hatstore Scandinavia AB (i det følgende benævnt Hatstore) indsamler og behandler de forskellige data. Politikken beskriver også, hvilke rettigheder du har som forbruger, og hvordan du kan håndhæve disse. Dine persondata bruges ikke til andre formål end dem, der er beskrevet i denne politik.

Vælger du at acceptere Hatstores købsvilkår, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik og dermed vores behandling af dine persondata. Det er derfor vigtigt, at du læser denne politik omhyggeligt, inden du benytter vores tjenester. 

2. Dataansvarlig

Persondata henviser til de data, der direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person.

Den dataansvarlige for håndtering af dine persondata er:
Hatstore Scandinavia AB (org.nr. 556913–5436)
Amerikavägen 10
393 56 Kalmar
Sverige

Dette gør sig gældende, hvis intet andet angives i dette dokument.

3. Hvilke persondata indsamler vi, og hvordan håndteres de?

Hatstore indsamler persondata i forbindelse med, at du ­foretager et køb, men også når du bruger vores hjemmeside, kontakter os eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Hvis du er under 18 år, skal du bruge din værges samtykke, for at vi kan håndtere dine persondata. Gennem registrering og/eller køb garanterer du, at du har din værges samtykke til, at vi må håndtere dine persondata. Inden for EU bliver minimumsalderen for behandling af persondata reguleret af den enkelte medlemsstat.

Af de persondata, Hatstore indsamler, behandles kun de nødvendige data, og de gemmes ikke længere, end det er nødvendigt. For hver type af persondata er der derfor et formål samt et juridisk grundlag for håndteringen af disse, som beskrevet nedenfor.

Med juridisk grundlag menes der, at lovgivningen understøtter databehandlingen, og den bevidner, hvorfor det er nødvendigt for os at håndtere dine persondata. 

 

Person- og kontaktoplysninger

 • For- og efternavn

 • Fakturerings- og leveringsadresse

 • Kontaktoplysninger såsom e-mailadresse og telefonnummer

 • Fødselsdato/CPR-nummer**

Formål: Disse data indsamles for, at vi som virksomhed kan håndtere din ordre og levere dine produkter, men også for, at vi kan fremsende målrettede tilbud, som vi mener kan være af værdi for dig.

Juridisk grundlag: Det juridiske grundlag er her, at det skal være muligt at ”håndtere ordren”, så Hatstore kan opfylde forpligtelserne i købsaftalen med dig som kunde. Med hensyn til "udsendelse af målrettede tilbud" er retsgrundlaget at tilgodese Hatstores legitime interesse i at udvikle virksomheden.

Lagringsperiode: Dataene lagres, indtil købet er gennemført (inklusive levering og betaling) og i en rimelig periode herefter eller op til syv år for data, der bliver behandlet i overensstemmelse med regnskabsloven.

**Dit fødselsdato indsamles og gemmes, når du handler fra et land, hvor vi tilbyder Klarnas betalingsmetoder. Hvis du handler fra et nordisk land, indsamles dit CPR-nummer, så Klarna kan tilbyde dig kreditalternativer samt adgang til Klarna-appen. Dit CPR-nummer håndteres kun af Klarna, dvs. det håndteres og lagres ikke af Hatstore. Du kan læse mere om, hvordan Klarna håndterer dine persondata på følgende link: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

 

Betalingsoplysninger

 • Kredit- og betalingskortdata (kortnummer, udløbsdato og CVV-kode)

Formål: Dataene indsamles, så betalingsudbyderen kan bekræfte og verificere din identitet, når du betaler for din ordre.

Retsgrundlag: Dine betalingsoplysninger håndteres og lagres ikke af Hatstore, da kun betalingsudbyderen har adgang til dine betalingsoplysninger. Betalingsudbyderen er således ansvarlig for denne type persondata, og det er derfor ikke nødvendigt for os at håndtere disse oplysninger.

Lagringsperiode: Dataene lagres ikke af Hatstore.

 

Information om de varer, du har købt

 • Detaljer om de varer, du har købt

Formål: Dataene indsamles for at kunne håndtere eventuelle returneringer og klager samt for at kunne hjælpe dig med kundeserviceanliggender.

Retsgrundlag: Hatstore skal være i stand til at overholde den gældende lovgivning, der er knyttet til formålet.

Lagringsperiode: Dataene lagres, indtil købet er gennemført (inklusive levering og betaling) og i en rimelig periode herefter eller op til syv år for data, der bliver behandlet i overensstemmelse med regnskabsloven.

 

Information om, hvordan du interagerer med Hatstore

 • Sådan anvender du vores tjenester

 • Svartid for sider, downloadfejl osv.

 • Hvordan du nåede frem til og forlod tjenesten

 • Leveringsmeddelelser, når vi kontakter dig

Formål: Dataene indsamles for at forbedre Hatstores tjenester, udvikle produkter og funktioner samt til generel forretningsudvikling.

Retsgrundlag: Dataindsamlingen er påkrævet for at kunne tilgodese Hatstores legitime interesse i at være i stand til at evaluere de respektive tjenester samt forbedre og udvikle forretningen.

Lagringsperiode: Dataene lagres, fra de indsamles og i en rimelig tid herefter.

 

Oplysninger om enheden

 • IP-adresse

 • Sprogindstillinger, browserindstillinger, geografisk placering, tidszone etc.

 • Operativsystem, platform, skærmopløsning etc.

Formål: Dataene indsamles for at kunne udføre en risikoanalyse samt til at forhindre bedrageri.

Retsgrundlag: Dataindsamlingen er påkrævet for at kunne tilgodese Hatstores legitime interesse i at være i stand til at foretage fejlfinding og udvikle forretningen.

Lagringsperiode: Dataene lagres, fra de indsamles og i en rimelig tid herefter.

4. Hvordan beskytter vi dine persondata?

Hatstore gør brug af en krypteret forbindelse via Secure Socket Layer (SSL) for at sikre, at dine persondata beskyttes i forbindelse med købet. Kortoplysningerne håndteres kun af betalingsudbyderen via en forbindelse, der er sikker og krypteret.

Vi beskytter også vores websteder og andre systemer gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod datatab, ødelæggelse, adgang, ændring eller formidling af dine data af uautoriserede personer.

Vi stræber altid efter at behandle dine data inden for EU/EØS. Der kan dog opstå situationer, hvor dine data muligvis skal overføres til og behandles i lande uden for EU/EØS. Det gælder for eksempel, hvis vi deler dine persondata med en databehandler, der enten selv eller gennem en underleverandør er etableret eller lagrer information i et land uden for EU/EØS. I disse tilfælde kan databehandleren kun anvende de oplysninger, der er relevante for formålet (f.eks. logfiler). Hatstore vil derefter træffe alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data håndteres sikkert og på samme niveau som den beskyttelse, der tilbydes inden for EU/EØS. 

5. Hvem kan dine persondata deles med?

Dine persondata håndteres kun af Hatstore og udvalgte tredjeparter, som er beskrevet nedenfor:

 • Logistik- og transportvirksomheder: Hatstore deler dine persondata med logistik- og transportvirksomheder for at kunne håndtere og levere din ordre.

 • Betalingsleverandører og lignende leverandører: Dine persondata kan blive delt med kreditvirksomheder og leverandører med lignende tjenester, for at vores betalingsudbydere har mulighed for at vurdere din kreditværdighed, når du ansøger om en af ​​de betalingsmetoder, vi tilbyder, og for at bekræfte din identitet og adresse.

 • Myndigheder: Hatstore kan videregive nødvendige oplysninger til myndigheder såsom politiet, skattevæsenet eller andre myndigheder, hvis vi er forpligtet til det ved lov.

 • Marketingudbydere: Hatstore kan dele dine persondata med marketingudbydere, så der kan fremsendes målrettede tilbud til dig.

 • Underleverandører og lignende leverandører: Hatstore kan dele dine persondata med underleverandører og lignende leverandører for at kunne opfylde ​​vores forpligtelser over for dig som kunde.

Dine persondata vil ikke blive delt med uautoriserede personer. Vi udveksler eller videresælger således aldrig dine persondata til en tredjepart. 

6. Hvad er dine rettigheder?

 • Ret til registerindsigt: Du har ret til at modtage oplysninger om, hvilke persondata vi har gemt om din person. Vi er transparente omkring, hvordan vi behandler dine persondata, og hvis du ønsker at få en dybere indsigt i, hvordan vi behandler disse, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Ret til korrigering: Hvis dine persondata er fejlagtige, har du ret til at anmode om, at disse data korrigeres. I løbet af den tid, vi har brug for at kontrollere, at oplysningerne er korrekte, har du også ret til at anmode om en begrænset behandling af dine persondata.

 • Ret til at tilbagetrække dit samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan læse mere om, hvordan du tilbagetrækker dit samtykke til udsendelse af nyhedsbreve og sms'er, under vores købsvilkår.

 • Ret til sletning: Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine persondata. Der kan dog være forpligtelser, der forhindrer Hatstore i at slette alle data, såsom forpligtelser i henhold til regnskabs- og skattelovgivningen.

 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata baseret på en interesseafvejning. For at Hatstore kan fortsætte med at behandle dine persondata, skal vi fremsætte en legitim grund, der opvejer dine interesser og rettigheder.  

 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om, at dine persondata overføres til en anden dataansvarlig (såkaldt dataportabilitet). Dette gælder, hvis vores ret til at behandle dine persondata er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig. En forudsætning for dataportabilitet er, at overførslen er teknisk mulig og kan automatiseres.

Ønsker du at udnytte dine rettigheder, bedes du venligst kontakte os på info@hatstore.dk.

Datainspektionen er som svensk myndighed ansvarlig for at overvåge anvendelsen af ​​lovgivningen om behandling af persondata, og enhver, der mener, at en virksomhed behandler persondataene på forkert vis, kan indgive en klage til Datainspektionen. 

7. Hvordan håndterer vi cookies?

Hatstore gør brug af cookies for at kunne levere den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Vil du have et dybdegående indblik i, hvordan vi anvender cookies, kan du læse mere i vores cookiepolitik.

8. Kontakt os

Har du spørgsmål til vores behandling af persondata, eller ønsker du at udnytte dine rettigheder, bedes du venligst kontakte os via info@hatstore.dk.

9. Ændringer i privatlivspolitikken

Hatstore forbeholder sig retten til at foretage nødvendige ændringer i privatlivspolitikken for at imødekomme juridiske krav eller afhjælpe forstyrrelser og lignende. Alle ændringer vil blive offentliggjort i dette dokument.

Senest ændret 2020-10-26.